Θέατρα

1
3ης Σεπτεμβρίου & Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310828402