Θέατρα

1
3ης Σεπτεμβρίου & Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο