ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1
Περικλέους 30, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310459769
2
Ανδριανουπόλεως 43, Καλαμαριά
Τηλέφωνο
2310839160
3
Βρυούλων 58, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310450290, 2310272547
4
Ανδριανουπόλεως 6 & Παπακυρίτση 8, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310223113, 2310250101
5
Χαλκηδόνος 18, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310445037, 2310400000, 2531037400
6
Εθν. Αντιστάσεως 10, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310481818
7
Αιγαίου 25, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310447268
9
Εθνικής Αντιστάσεως 181, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310326996, 2310472470
Κουντουριώτου 50, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310456508
Πόντου 62, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310443672
Ανδριανουπόλεως 15, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310414444
Ιωάννη Πασαλίδη 15, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310445852
Ιμέρας 2, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310488274

Σελίδες