Ειδική Διαπαιδαγώγηση

5
Λεωφόρος Παπανικολάου 29Β, Πεύκα Ρετζίκι, Φιλίππου 29, Κιλκίς
Τηλέφωνο
2310582001
6
Μεγ. Αλεξάνδρου 11, Νέο Ρύσιο , Κ.Καραμανλή 155, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2392500380